Catatan

13 jenis laman web

JENIS LAMAN WEB Laman web ialah dokumen elektronik dalam jalingan sejagat yang boleh mengandungi teks, grafik, bunyi, video dan pautan ke dokuman atautapak web lain. Terdapat pelbagai jenis laman web dalam internet dibawa ini; Blog Blog dan blogger itu adalah hal yang berbeza sekali ; Blog digunakan untuk membuat diary yang di guna secara online. Blog adalah bentuk Aplikasi Web.  Pada dasarnya merupakan bagian dari situs website yang dapat diakses secara online yang memiliki fungsi utama memuat teks, imej, bunyi,dan video pada setiap muka surat web.  Blog biasanya dikelola oleh pengguna tunggal (sebagian lainnya oleh beberapa penulis) dibuat sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut Blogger adalah seorang yang menulis satu tajuk atau lebih ke dalam blog. Laman web jenis ini kebiasannya lebih menjurus kepada laman peribadi dan lebih senang untuk dibangunkan. Ini merupakan antara jenis laman web yang paling banyak dibangunkan kerana pr
Catatan terbaharu